Fotoalbum

Mandøbussen klar til afgang..dvs. traktor og publikumvogn i to etager

Læg mærke til det er absolut LAVVANDE. Senere kan I se traktoren køre i 40 cm over vejniveau

Vores trakktorfører gjorde holdt for at samle vadehavsplanter f.eks malurt, som er fortrinligt til at "krydre" en Brøndumsnaps

Den højeste "bygning" på Mandø er møllen. Se videoen om, hvordan man sætter kludesejl på den

Der blev givet en grundig beskrivelse af Mandø med den ca 37 indbyggere. Skolebørnene mistede ca 30 skoledage pg.a tidevandet. De gik jo i skole på fastlandet

Mandø kirke med klokketårnsstativ

Redningsbådshuset er i dag turistbo. En tysk helikopter sørger for al redningsarbejde.

I 1600-tallet var det eneste, der blev tilbage ved stormfloden var altertavlen..alle druknede.. kun 3 manøboere var på fastlandet... og belev "reddet"

Stormflodssøjlens øverste ring var vandstanden i 1600-tallet

Så højt stod vandstanden ved sidste stormflod

Vi kørte til Mandø ved ca 10-tiden i lavvande og hjemad ved ca 16-tiden i højvande ... tidevandet skifter ca hver 6-time

Mandøturen var et af højdepunkterne på turen til Emmerlev Klev med Tove og Frede i slutningen af september 2012.
Hovedtemaet var godt nok sort sol.. og vi fik set mindst 1.000.000 stære, men det blev også til besøg på møller, Emil Nolde museet ..Møgeltøner..Tønder m.m.